Kontakty potrzebne na już!

Iwona Sztubecka        04 stycznia 2017        Komentarze (0)

Zima zaskakuje drogowców, a w sprawach o rozwód i kontakty rodziców zaskakują święta oraz ferie. Zwykle na ostatnią chwilę robimy plany i wtedy przypominamy sobie, że chcielibyśmy zabrać dziecko na święta do swojej rodziny lub wyjechać z nim na ferie w góry. Wówczas kontakt z naszym prawie byłym małżonkiem uświadamia nam, że szans na osiągnięcie porozumienia nie ma, a czasu pozostaje coraz mniej. Możemy w takiej sytuacji skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczenia, w tym przypadku zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem.

Jak już wspominałam w poprzednich postach, sąd wydając wyrok w sprawie o rozwód ustali kontakty z dzieckiem. Zanim jednak to nastąpi, możemy złożyć wniosek, w którym będziemy się domagać uregulowania kontaktów już na czas toczącego się postępowania, w tym także kontaktów w okresach świąt, ferii czy wakacji. Sąd ma obowiązek rozpoznać taki wniosek bezzwłocznie, a rozprawę powinien wyznaczyć tak, by mogła się odbyć w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

Co, jeśli nie mamy tyle czasu? We wniosku o zabezpieczenie kontaktów należy dodatkowo wskazać, że jest to wypadek niecierpiący zwłoki. Okoliczność tą należy krótko uzasadnić, m.in. krótkim okres pomiędzy złożeniem wniosku, a planowanym spotkaniem z dzieckiem. Dzięki temu sąd będzie mógł go rozpoznać poza rozprawą, tj. na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia kontaktów zostanie nam doręczoną drogą pocztową. Postanowienie takie jest natychmiast wykonalne, nie musimy więc czekać, aż się uprawomocni.

Jeśli mamy już negatywne doświadczenia, uzasadniające przekonanie, że druga strona mimo wydania postanowienia, nie będzie respektować jego treści, warto we wniosku o zabezpieczenie kontaktów umieścić także wniosek o zagrożenie drugiej stronie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na naszą rzecz na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. Będzie to najczęściej dotyczyło nie wydania dziecka na spotkanie w terminie zakreślonym przez sąd.

Mając w ręku odpis postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów oraz nakazaniu zapłaty kary za jego nieprzestrzeganie, opatrzony stwierdzeniem wykonalności możemy przystąpić do skutecznej realizacji naszych planów świątecznych w towarzystwie dziecka. Pamiętaj jednak, że nie warto czekać do ostatniej chwili i spotkanie z dzieckiem zabezpieczyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: