Pozew o rozwód- co musi zawierać?

Iwona Sztubecka        29 czerwca 2016        Komentarze (0)

Podjęłaś już decyzję, że składasz do sądu pozew o rozwód, ale nie wiesz jak się do tego zabrać ? Specjalnie dla Ciebie przygotowałam miniprzewodnik po treści pozwu.

Najpierw musisz wskazać właściwy sąd i podać jego pełny adres. Oznaczenie wydziału nie jest konieczne, ale jeśli tylko uda Ci się go prawidłowo ustalić, dobrze uzupełnić ten element. Twój pozew o rozwód szybciej trafi na właściwe biurko. Wskazując strony, czyli siebie jako powoda oraz małżonka jako pozwanego, pamiętaj o podaniu adresu, na który sąd ma kierować korespondencję oraz nr PESEL, przynajmniej własnego. Wskazany adres, to oczywiście nie adres zameldowania, ale adres pod którym faktycznie zamieszkujesz.

Jeśli nie macie wspólnych dzieci, treść pozwu można ograniczyć do żądania rozwiązania przez rozwód małżeństwa w 4 wariantach: bez orzekania o winie, z winy obu stron, z wyłącznej winy powoda albo z wyłącznej winy pozwanego oraz wniosku o zasądzenie od pozwanego na Twoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych.

W przypadku, gdy Wasze wspólne dzieci są jeszcze małoletnie, dodatkowo musisz wskazać komu sąd ma powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nimi, w jaki sposób drugi z rodziców ma się spotykać z dziećmi oraz w jakiej wysokości mają być zasądzone alimenty na rzecz dzieci. Pamiętaj, że obecnie nie jest wymagane porozumienie wychowawcze, aby sąd powierzył pełną władzę rodzicielską obojgu rodzicom. Nadto Sąd nie musi orzekać o kontaktach, jeśli tylko taki będzie Wasz wniosek.

Sąd, orzekający w sprawie o rozwód, może także orzec eksmisję jednego z małżonków lub ustalić sposób korzystania z mieszkania na czas wspólnego w nim zamieszkiwania małżonków. Jeśli takie rozstrzygnięcie nie jest Ci potrzebne, wnieś o nie orzekanie o sposobie korzystania z mieszkania.

Pozew o rozwód podlega opłacie w kwocie 600 zł. Jeśli nie stać Cię na poniesienie tej opłaty, możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci. Pamiętaj także o możliwości żądania zabezpieczenia alimentów na Twoją rzecz lub na rzecz dziecka już na czas trwania postępowania. W przeciwnym razie będzie musiała czekać na uprawomocnienie się wyroku. Poniżej przedstawiam wzór pozwu o rozwód obowiązujący w Sądzie Okręgowym w Warszawie (informacja o konieczności złożenia porozumienia jest już nieaktualna).

http://www.warszawa.so.gov.pl/tl_files/sow/boi/wzory%202013/wzory%202015/wzor%20nr%201.pdf

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: