Władza rodziecielska a zgoda na paszport, zmianę szkoły itp.

Iwona Sztubecka        30 maja 2017        Komentarze (0)

Do tego wpisu zainspirował mnie telefon pewnej Pani ze Śląska. Małżeństwo tej Pani już kilka lat temu zostało rozwiązane przez rozwód. Sąd powierzył jej pełną władzę rodzicielską nad wspólnym dzieckiem i jednocześnie ograniczył władzę rodzicielską ojca do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, ponadto uregulował kontakty. Niestety z biegiem czasu sprawy przybierały coraz gorszy obrót i aktualnie byli już małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w żadnej kwestii. Tymczasem matka dziecka chciałaby wyrobić dla niego paszport, aby zabrać je na wakacje za granicą. Ponadto rozważa zmianę szkoły. Zgodnie z obowiązującym prawem stanęła przed koniecznością uzyskania zgody na każdą z tych czynności od ojca, który uchyla się od złożenia podpisu na niezbędnych dokumentach. Z tego też powodu Pani skontaktowała się ze mną w przekonaniu, że jedyną drogą do osiągnięcia powyższego jest pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej z uwagi na jego zaniedbania. Na szczęście nie jest to prawda.

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Natomiast § 2 tego przepisu stanowi: jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Przepis ten daje Ci prawo do zwrócenia się do sądu o rozstrzygnięcie za każdym razem, gdy drugi rodzic bezzasadnie odmawia wyrażenia zgody na czynności zgody takiej wymagające.

Do zakresu takich spraw zaliczamy na pewno zmianę szkoły, wyrobie dziecku paszportu lub dowodu osobistego, zmianę imienia bądź nazwiska dziecka czy wreszcie poważne zabiegi medyczne. Oczywiście każda z tych spraw ma inną specyfikę i będzie wymagała innego materiału dowodowego. O ile zasadność zmiany imienia i nazwiska musi zostać należycie uzasadniona, o tyle uzyskanie zgody na wyrobienie paszportu jest niemalże formalnością. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z art. 3 ustawy o dokumentach paszportowych każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, a pozbawienie lub ograniczenie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie. W świetle tego przepisu trudno byłoby wyobrazić sobie postanowienie sądu opiekuńczego odmawiające zgody na wydanie paszportu dla dziecka. Natomiast sąd opiekuńczy mógłby w tego typu sprawach odnieść się do zagadnienia ewentualnego wyjazdu dziecka za granicę, zwłaszcza jeśli miałby to być wyjazd na stałe.

Podobnie nie będzie stanowiło problemu uzyskanie zgody sądu na zapisanie dziecka do szkoły zgodnie z właściwym dla niego etapem rozwoju (szkoła podstawowa, gimnazjum itd.). Natomiast wniosek o zgodę na zmianę szkoły dziecka w trakcie trwania roku szkolnego lub na wcześniejsze zapisanie dziecka do szkoły (np. 6-latka do szkoły podstawowej) wymaga już solidnej argumentacji.

Warto pamiętać, że choć postępowanie przed sądem w tego typu sprawach nie jest zazwyczaj skomplikowane i długotrwałe, to jednak wymaga trochę czasu. Jeśli zatem planujesz zagraniczne wakacje w tym roku, to już ostatni dzwonek, by zdążyć z formalnościami!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: